Ingen valgte

Sámástit/Sámástit/Saemiestidh

Utvikling av lesekompetanse

Utvikling av skrivekompetanse

Språk som system og mulighet

Språklig mangfold i Sápmi/Sábme/Saepmie