Samisk fordypning (SFS02‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier