Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo3 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋel

  • geavahit iešguđetlágán sániid ja dajaldagaid servodaga ja fágalaš fáttáid birra
  • searvat ságastallamii ja digaštallamiidda
  • guldalit, lohkat ja suokkardit čáppagirjjálašvuođa teavsttaid ja áššeteavsttaid ja reflekteret dan ektui
  • juohkit dieđuid, muitalit, ákkastallat ja reflekteret čálalaččat ja njálmmálaččat
  • árvvoštallat ja buoridit iežas teavsttaid fágalaš eavttuid vuođul ja máhtu vuođul gielalaš struktuvrraid birra

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan