Sámegiella nubbingiellan 2 (SAS02‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo3 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋel

 • geavahit
  iešguđetlágán sániid ja dajaldagaid servodaga ja fágalaš fáttáid birra
 • searvat ságastallamii ja digaštallamiidda
 • guldalit, lohkat ja
  suokkardit
  čáppagirjjálašvuođa teavsttaid ja áššeteavsttaid ja
  reflekteret
  dan ektui
 • juohkit dieđuid, muitalit, ákkastallat ja
  reflekteret
  čálalaččat ja njálmmálaččat
 • árvvoštallat
  ja buoridit iežas teavsttaid fágalaš eavttuid vuođul ja máhtu vuođul gielalaš struktuvrraid birra

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan