Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 4. ceahki maŋŋel 

  • geavahit sániid ja dajaldagaid iežas árgabeaivvis ja iežas lagasbirrasis
  • ságastallat ja muitalit vásihusaid ja plánaid birra
  • guldalit ja kreatiivvalaččat bargat teavsttaiguin ja sámi muitalusaiguin
  • lohkat teavsttaid ja gávdnat čielga dieđuid teavsttain
  • čállit oanehis teavsttaid main leat dieđut mat muitalit ja mat jerret
  • geavahit čielga jietnadeami ja ipmirdahtti sátnesojaheami

Dađistaga árvvoštallan