Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit  2.ceahki maŋŋel

  • geavahit sániid ja dajaldagaid iežas ja lagasbirrasa birra.
  • ságastallat govaid, teavsttaid ja birrasa birra
  • muitalit iežas ja lagasbirrasa birra
  • guldalit iešguđetlágan albmanahttimiid nugo luđiid, lávlagiid, rollaid ja spealuid ja sámi muitalusaid, ja stoahkat daiguin
  • stoahkat ja kreatiivvalaččat bargat giellajienaiguin, stávvaliiguin, giellaelemeanttaiguin ja ritmmaiguin
  • geahččaladdat čállit ja lohkat oahpes sániid ja frásaid ja álkes cealkagiid

Dađistaga árvvoštallan