Vg3 reiselivsfaget (RLV03‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar