KjerneelementerReligion og etikk, samisk (REL02‑02)

Kjennskap til religioner og livssyn

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Kunne ta andres perspektiv

Etisk refleksjon