Fagets relevans og sentrale verdierReligion og etikk, samisk (REL02‑02)