Læreplan i religion og etikk, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (REL02‑02)