Vg3 pølsemakerfaget (PMF03‑02)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling