Vg3 pølsemakerfaget (PMF03‑02)
Kjerneelementer

Håndverksferdigheter og fagkunnskap

Kvalitet og trygg mat

Bærekraftig produksjon

Arbeidsliv og yrkesidentitet