Vg3 platearbeiderfaget (PLA03‑02)
Kjerneelementer

Helse, miljø og sikkerhet

Teknologi og automatisering

Produksjon og dokumentasjon