Vg3 platearbeiderfaget (PLA03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier