VurderingsordningVg3 platearbeiderfaget (PLA03‑02)

Sluttvurdering