Opplæringens verdigrunnlagOverordnet del

Skolen skal bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf.