Demokrati og medverknadOverordna del

Skolen skal gi elevane moglegheit til å medverke og til å lære kva demokrati betyr i praksis.