Demokrati og medvirkningOverordnet del

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.