Dahkamávvo, berustibme ja diehtemvájnogisvuohtaBadjásasj oasse

Skåvllå galggá oahppijt dibddet dahkamávov vuosedit, berustimev ja diehtemvájnogisvuodav, ja dibddet sijáv åtsådallat máhttelisvuodajt vuojnnet ja ájádusájt dåmadibmen dahkat.