Identitiehtta ja kultuvralasj moattevuohtaBadjásasj oasse

Skåvllå galggá oahppijda vaddet histåvrålasj ja kultuvralasj dádjadusáv ja tjanástagáv, ja viehkedit vaj juohkka oahppe máhttá bisodit ja åvdedit ietjas identitiehtav sebrudahtte ja moattebelak aktisasjvuodan.