Formålet med opplæringaOverordna del

Formålsparagrafen i opplæringslova lyder slik: