Formålet med opplæringenOverordnet del

Opplæringslovens formålsparagraf lyder slik: