Undervisning og tilpassa opplæringOverordna del

Skolen skal leggje til rette for læring for alle elevar og stimulere motivasjonen, lærelysta og trua på eiga meistring hos den enkelte.