Vg3 naturforvaltning (NAB03‑02)
Kjerneelement

Ingen valde

Naturgrunnlaget og verda vår

Kartlegging og tiltak

Fotavtrykk frå mennesket i naturen