Musikk i perspektiv (MUS06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter musikk i perspektiv 1

 • beskrive
  kjennetegn og virkemidler i musikkeksempler fra ulike sjangre, inkludert norsk og samisk folkemusikk
 • reflektere
  over sentrale musikalske utviklingstrekk og musikkens funksjoner for individet og samfunnet
 • drøfte
  musikktradisjoners historiske betydning i demokratiske prosesser og for kulturell identitetsdanning
 • drøfte
  musikkens rolle og betydning for menneskers følelsesliv, sosiale relasjoner og identitet
 • utforske
  og reflektere
  over hvordan natur, menneske, ressursbruk og samfunn kommer til uttrykk i ulike musikkformer
 • identifisere og beskrive
  musikkens elementer ved bruk av fagbegreper, med utgangspunkt i noterte og klingende musikkeksempler
 • memorere, utføre og sette ord på rytmiske og tonale elementer i musikk fra ulike sjangre ved å bruke
  gehør
 • lese notert musikk og notere musikalske elementer fra ulike sjangre ved å bruke
  gehør

Underveisvurdering

Standpunktvurdering