Musikk (MUS01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier