Lyddesign (MOK05‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar