Læreplan i valgfaget medier og kommunikasjon (MOI01‑02)