Medier og kommunikasjon (MOI01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier