Medier og kommunikasjon (MOI01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • planlegge, produsere og presentere sammensatte medietekster
  • bruke ulike virkemidler i utforming av innhold og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper i ulike mediekanaler
  • vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon
  • innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid
  • reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier

Underveisvurdering

Standpunktvurdering