Medier og kommunikasjon (MOI01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , produsere og
  presentere
  sammensatte medietekster
 • bruke
  ulike virkemidler i utforming av innhold og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper i ulike mediekanaler
 • vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon
 • innhente,
  vurdere
  og bearbeide relevante kilder i eget arbeid
 • reflektere
  over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier

Underveisvurdering

Standpunktvurdering