Mat og helse (MHE01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier