Mat og helse (MHE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • planlegge
  og
  bruke
  egnede redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke
  sansene til å
  vurdere
  kvaliteten på matvarer,
  utforske
  og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
 • drøfte
  hvordan kosthold kan bidra til god helse, og
  bruke
  digitale ressurser til å
  vurdere
  eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
 • gjøre rede for
  og kritisk
  vurdere
  påstander, råd og informasjon om kosthold og helse
 • kritisk
  vurdere
  informasjon om matproduksjon og
  drøfte
  hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon
 • utforske
  klimaavtrykket til matvarer og
  gjøre rede for
  hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerheten
 • lage mat fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer og
  sammenligne
  og
  utforske
  råvarer og matlagingsmetoder som brukes i ulike matkulturer
 • vise gjennom matlaging og måltider hvordan identitet og fellesskap blir formidlet i ulike kulturer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering