Mat og helse (MHE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke
  redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke
  sansene til å
  utforske
  og
  vurdere
  matens smak og tekstur og til å
  utforske
  anretning av mat
 • kjenne igjen og gjøre rede for grunnsmaker i matvarer og fortelle om og diskutere hvordan smak kan påvirke matpreferanser og matvalg
 • bruke
  oppskrifter i matlaging og regne ut og
  vurdere
  mengden i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser
 • vise sammenhenger mellom matvaregrupper og næringsstoffer som er viktige for god helse
 • bruke
  matmerking og kostmodeller til å sette sammen et sunt, variert og bærekraftig kosthold og
  reflektere
  over valgene sine
 • bruke
  digitale ressurser til å
  sammenligne
  og
  drøfte
  produktinformasjon og reklame i ulike medier
 • utnytte matvarer og rester fra matlaging og
  reflektere
  over eget matforbruk
 • utforske
  og
  presentere
  tradisjonelle norske og samiske metoder for å konservere mat og fortelle om råvarene som blir konservert
 • lage måltider fra ulike kulturer og fortelle om og
  utforske
  hvordan sosialt fellesskap og samhandling kan være med på å styrke god helse

Underveisvurdering