Mat og helse (MHE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

  • bruke redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
  • bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
  • kjenne igjen og gjøre rede for grunnsmaker i matvarer og fortelle om og diskutere hvordan smak kan påvirke matpreferanser og matvalg
  • bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengden i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser
  • vise sammenhenger mellom matvaregrupper og næringsstoffer som er viktige for god helse
  • bruke matmerking og kostmodeller til å sette sammen et sunt, variert og bærekraftig kosthold og reflektere over valgene sine
  • bruke digitale ressurser til å sammenligne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medier
  • utnytte matvarer og rester fra matlaging og reflektere over eget matforbruk
  • utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metoder for å konservere mat og fortelle om råvarene som blir konservert
  • lage måltider fra ulike kulturer og fortelle om og utforske hvordan sosialt fellesskap og samhandling kan være med på å styrke god helse

Underveisvurdering