Mat og helse (MHE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • følge prinsipper for god hygiene i forbindelse med matlaging
 • bruke
  redskaper, rom- og vektmål og enkle teknikker i forbindelse med matlaging
 • kjenne igjen smaker i mat og undre seg over hvorfor smak er noe vi opplever ulikt
 • fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat, og hvorfor det er viktig for helsen
 • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere
  leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid
 • sortere avfall i forbindelse med matlaging og forklare hvorfor det er viktig å gjøre det
 • lage enkle måltider og bidra til å skape en trivelig ramme rundt måltider sammen med andre
 • samtale om måltidsskikker fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer, og om verdien av å spise sammen med andre
 • samtale om hvordan skolemåltidet kan bidra til en god skolehverdag

Underveisvurdering