Mat og helse (MHE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • følge prinsipper for god hygiene i forbindelse med matlaging
  • bruke redskaper, rom- og vektmål og enkle teknikker i forbindelse med matlaging
  • kjenne igjen smaker i mat og undre seg over hvorfor smak er noe vi opplever ulikt
  • fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat, og hvorfor det er viktig for helsen
  • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid
  • sortere avfall i forbindelse med matlaging og forklare hvorfor det er viktig å gjøre det
  • lage enkle måltider og bidra til å skape en trivelig ramme rundt måltider sammen med andre
  • samtale om måltidsskikker fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer, og om verdien av å spise sammen med andre
  • samtale om hvordan skolemåltidet kan bidra til en god skolehverdag

Underveisvurdering