Vg3 medieteknikk (MET03‑01)
Kjerneelement

Prosjekt og planlegging

Drift og utvikling

Produksjon og teknologi

Informasjon og kommunikasjon