Matematikk 2P (MAT05‑04)
Grunnleggjande ferdigheiter

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter