Matematikk 2P (MAT05‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • forklare og bruke prosent, prosentpoeng og vekstfaktor til modellering av praktiske situasjoner med digitale verktøy
  • utforske og forklare sammenhenger mellom prisindeks, kroneverdi, reallønn, nominell lønn og brutto- og nettoinntekt
  • utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine
  • vurdere valg knyttet til personlig økonomi og reflektere over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • analysere og presentere funn i datasett fra lokalsamfunn og media
  • bruke og vurdere valg av hensiktsmessige sentralmål og spredningsmål for statistisk datamateriale
  • utforske og forklare hvordan formlikhet, målestokk og egenskaper ved geometriske figurer kan brukes i beregninger og i praktisk arbeid

Underveisvurdering

Standpunktvurdering