Matematikk 2P (MAT05‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • forklare og bruke
  prosent, prosentpoeng og vekstfaktor til modellering av praktiske situasjoner med digitale verktøy
 • utforske
  og forklare sammenhenger mellom prisindeks, kroneverdi, reallønn, nominell lønn og brutto- og nettoinntekt
 • utforske
  strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine
 • vurdere
  valg knyttet til personlig økonomi og reflektere
  over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke
  kredittkort
 • analysere
  og presentere
  funn i datasett fra lokalsamfunn og media
 • bruke
  og vurdere
  valg av hensiktsmessige sentralmål og spredningsmål for statistisk datamateriale
 • utforske
  og forklare hvordan formlikhet, målestokk og egenskaper ved geometriske figurer kan brukes i beregninger og i praktisk arbeid

Underveisvurdering

Standpunktvurdering