Matematikk X (MAT02‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Utforsking og problemløsing

Resonnering og argumentasjon

Representasjon og kommunikasjon

Abstraksjon og generalisering

Matematiske kunnskapsområder og anvendelser