Vg3 kjemiprosessfaget (KJP03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier