Vg3 kjemiprosessfaget (KJP03‑02)
Kjerneelementer

Helse, miljø og sikkerhet

Prosessteknologi

Produksjon og dokumentasjon

Samhandling