Kjemi (KJE01‑02)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Kjemi 1140
Kjemi 2140