KjerneelementDesign og arkitektur (KDA02‑02)

Designprosessar

Form og funksjon

Teknikk og materiale

Brukarorientering

Arkitektur og design i kontekst