Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Kjerneelement

Ingen valde

Skapande prosessar

Visuelle verkemiddel

Teknikk og materiale

Uttrykk og meining

Kunst og kontekst