Informasjonsteknologi (INF01‑02)
Kjerneelementer

Kreativ problemløsing

Teknologi, individ og samfunn

Modellering og programmering

Digital representasjon og informasjonsutveksling