Vg3 industriell matproduksjon (IMP03‑02)
Tverrfaglege tema

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling