Vg3 industriell matproduksjon (IMP03‑02)
Kjerneelement

Teknologi, mat og prosess

Kvalitet og trygg mat

Berekraftig produksjon

Arbeidsliv og yrkesidentitet