Innsats for andre (IFA01‑02)
Kjerneelementer

Frivillighet og sosialt entreprenørskap

Ansvarlighet og samhandling