Innsats for andre (IFA01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier