Innsats for andre (IFA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og reflektere
  over hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer og hva dette betyr i praksis
 • planlegge
  og utvikle
  sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn
 • gjennomføre
  praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre
 • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper

Underveisvurdering

Standpunktvurdering