Innsats for andre (IFA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • utforske og reflektere over hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer og hva dette betyr i praksis
  • planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn
  • gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre
  • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper

Underveisvurdering

Standpunktvurdering