Friluftsliv (IDR07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter friluftsliv 1

 • utforske
  og
  gjennomføre
  aktiviteter og turer i nærmiljøet til ulike årstider
 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  reflektere
  over turer med flere overnattinger i ulike naturmiljøer og til ulike årstider
 • vurdere
  og tilberede mat som er hensiktsmessig på friluftslivsturer
 • forstå
  betydningen av og
  bruke
  hensiktsmessig bekledning i ulike typer friluftsliv
 • anvende
  , vedlikeholde og ta vare på utstyr og redskaper på en hensiktsmessig måte
 • bruke
  førstehjelp og livreddende ferdigheter i tilknytning til friluftsliv
 • gjennomføre
  sikker ferdsel og praktisere et friluftsliv som tar hensyn til naturen
 • beskrive
  og
  forstå
  hva som kan skape gode naturopplevelser
 • samarbeide
  for å bidra til fellesskap, sosiale opplevelser og mestring
 • reflektere
  over hvilken betydning friluftsliv kan ha for den enkelte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering