Friluftsliv (IDR07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter friluftsliv 1

  • utforske og gjennomføre aktiviteter og turer i nærmiljøet til ulike årstider
  • planlegge, gjennomføre og reflektere over turer med flere overnattinger i ulike naturmiljøer og til ulike årstider
  • vurdere og tilberede mat som er hensiktsmessig på friluftslivsturer
  • forstå betydningen av og bruke hensiktsmessig bekledning i ulike typer friluftsliv
  • anvende, vedlikeholde og ta vare på utstyr og redskaper på en hensiktsmessig måte
  • bruke førstehjelp og livreddende ferdigheter i tilknytning til friluftsliv
  • gjennomføre sikker ferdsel og praktisere et friluftsliv som tar hensyn til naturen
  • beskrive og forstå hva som kan skape gode naturopplevelser
  • samarbeide for å bidra til fellesskap, sosiale opplevelser og mestring
  • reflektere over hvilken betydning friluftsliv kan ha for den enkelte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering