Breddeidrett (IDR06‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter breddeidrett 3

 • utforske
  ulike aktiviteter og vise og videreutvikle ferdigheter i et utvalg av disse
 • reflektere
  over og
  bruke
  treningsformer, metoder og øvelser for å
  utvikle
  ferdigheter i relevant basistrening knyttet til noen valgte aktiviteter
 • skape og vise rytmiske aktiviteter
 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  helsefremmende trening ut fra egen helsetilstand  og forutsetninger
 • drøfte
  sammenhengen mellom trening og helse
 • reflektere
  over og utøve forpliktende samarbeid og respektfull atferd
 • bidra til å skape et godt og inkluderende læringsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering