Breddeidrett (IDR06‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter breddeidrett 3

  • utforske ulike aktiviteter og vise og videreutvikle ferdigheter i et utvalg av disse
  • reflektere over og bruke treningsformer, metoder og øvelser for å utvikle ferdigheter i relevant basistrening knyttet til noen valgte aktiviteter
  • skape og vise rytmiske aktiviteter
  • planlegge, gjennomføre og vurdere helsefremmende trening ut fra egen helsetilstand  og forutsetninger
  • drøfte sammenhengen mellom trening og helse
  • reflektere over og utøve forpliktende samarbeid og respektfull atferd
  • bidra til å skape et godt og inkluderende læringsmiljø

Underveisvurdering

Standpunktvurdering